Logo

नेता बन छोरा


नेता बन छोरा,
सिस्टम बना हेराफेरा,
ताकत जमा आफ्नै डेरा ।
स्विस बैंकमा खाता खोल,
पैसा कमा बजा ढोल !
उठा चन्दा बना धन्धा ,
मारपीट गरा अन्धा धुन्धा ।
पहाड,तराई,जात,जाती,
सबलाई लडा आँफू माथी ।

अन्ध धुन्ध व्यापार बन्द,
राजधानी जस्तै बढा दुर्गन्ध ।
हैजा बढा बराबर ,
जनता मार राज गर ।
भोका नांगा वेरोजगार देशमा,
जोगी हुन नजाऊ है यसमा ।
आफ्ना छोरा विदेशमा पढा,
जनताका छोरा देशमा लडा ।
गुण्डा गर्दि आफ्नो मर्जी,
ऐलानी,गुठी,लालपुर्जा फर्जी ।

धर्म बेच पटापट ,
फूटा समाज फटाफट ।
संस्कार मास मनपरि चला,
चर्को भाषणदे सुका गला !
सपना बाँण भटाभट,
कमाउनु कमा फटाफट ।
सोझा जनतालाई जोत्नु जोत्,
आफ्नो महलमा हीराले पोत ।
हाम्रो किसानी बन्द गरा,
विदेशको गरामा पानीले भरा ।
नदी नाला बेचिदे ,
ब्रीफकेसमा पैसा ले ।
दशगजा यतै सजा,
संसदमा छलफल गर्नै नजा !

काट सबलाई मार्नुमार,
स्विस बैंकमा पैसा झार !
बन्द व्यापार आँफै गर,
पैसाको थैली चुपचाप भर !
काम तैंले गर्दै नगर,
कमा पैसो वरोवर !
बेरोजगारी बढा अगाडि,
बेच युवा अरव र खाडी !
गर भ्रष्टाचार सदावहार,
लडा जनता बेच हतियार ।
स्कूल कलेज बन्द गराऊ,
युवा लडाउन झन-झन अह्राऊ ।
राज गर सँधै भर,
नमान कसैको डर ।
लाज घिन सबै पचा,
सपना बाँड बिर्सी बाचा ।

यो कुरा गोप्य राख,
बाबु छोराको गोप्य वात् !
फेरि थाहा पाउलान जनताले,
ठूलो राष्ट्र भक्त भनि ठान्थे !
ठूलो नेता हुनलाई,
चटकि बन्न नबिर्स है ?
पिपल पाते उखानले काटे,
प्रश्न राख्दा कसैलाई नडाँटे !

—सर्बज्ञ वाग्ले

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CEO/Chairman: Sarbagya Wagle

California (USA)